İMAR | Projects | Urban Planning | National Defense Department Patrol Area Master Plan, 1998 yılında kurulan İmar Planlama Proje Müşavirlik Limited Şirketi, konu ve ölçeği ne olursa olsun, her türlü Şehircilik, Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Ulaşım hizmetlerinde, farklı disiplinleri bir arada barındıran yapısıyla, YAŞAMIN ŞEHİR MEKANINDA EN İYİ ŞEKİLDE SAHNELENMESİNİ hedefleyen bir kurumdur.,
NATIONAL DEFENSE DEPARTMENT PATROL AREA MASTER PLAN
2013-2014
LOCATION: Van & Diyarbakir
TYPE: Nazım ve Uygulama İmar Planı
CLIENT: Ministry of National Defense
STATUS: Approved