İMAR | Projeler | Şehir Planlama | Milli Savunma Bakanlığı Muhtelif Karakol Planları, 1998 yılında kurulan İmar Planlama Proje Müşavirlik Limited Şirketi, konu ve ölçeği ne olursa olsun, her türlü Şehircilik, Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Ulaşım hizmetlerinde, farklı disiplinleri bir arada barındıran yapısıyla, YAŞAMIN ŞEHİR MEKANINDA EN İYİ ŞEKİLDE SAHNELENMESİNİ hedefleyen bir kurumdur.,
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MUHTELİF KARAKOL PLANLARI
2013-2014
KONUMU: Van & Diyarbakır
TİPİ: Nazım ve Uygulama İmar Planı
İŞVEREN: Milli Savunma Bakanlığı
DURUMU: Onaylandı