İMAR | Projeler | Şehir Planlama | Arazi Fizibilite Çalışmaları, 1998 yılında kurulan İmar Planlama Proje Müşavirlik Limited Şirketi, konu ve ölçeği ne olursa olsun, her türlü Şehircilik, Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Ulaşım hizmetlerinde, farklı disiplinleri bir arada barındıran yapısıyla, YAŞAMIN ŞEHİR MEKANINDA EN İYİ ŞEKİLDE SAHNELENMESİNİ hedefleyen bir kurumdur.,
ARAZİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI
2013
KONUM: İstanbul & İzmir
TİPİ: Fizibilite ve Planlama Yaklaşımı
İŞVEREN: Muhtelif