İMAR | Projeler | Şehir Planlama | Manisa Alaşehir Maspo Jeotermal Elektrik Santraline Ait İmar Planı, 1998 yılında kurulan İmar Planlama Proje Müşavirlik Limited Şirketi, konu ve ölçeği ne olursa olsun, her türlü Şehircilik, Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Ulaşım hizmetlerinde, farklı disiplinleri bir arada barındıran yapısıyla, YAŞAMIN ŞEHİR MEKANINDA EN İYİ ŞEKİLDE SAHNELENMESİNİ hedefleyen bir kurumdur.,
MANİSA ALAŞEHİR MASPO JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALİNE AİT İMAR PLANI
2015
KONUMU: Alaşehir, Manisa
TİPİ: Nazım ve Uygulama İmar Planı
İŞVEREN: MASPO Enerji A.Ş.
PROJE ALANI: 4.3 ha
DURUMU: Onaylandı