İMAR | Projeler | Şehir Planlama | Trabzon Maçka İlave ve Revizyon İmar Planı, 1998 yılında kurulan İmar Planlama Proje Müşavirlik Limited Şirketi, konu ve ölçeği ne olursa olsun, her türlü Şehircilik, Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Ulaşım hizmetlerinde, farklı disiplinleri bir arada barındıran yapısıyla, YAŞAMIN ŞEHİR MEKANINDA EN İYİ ŞEKİLDE SAHNELENMESİNİ hedefleyen bir kurumdur.,
TRABZON MAÇKA İLAVE VE REVİZYON İMAR PLANI
2009-2015
KONUMU: Maçka, Trabzon
TİPİ: Nazım ve Uygulama İmar Planı
İŞVEREN: Maçka Belediye Başkanlığı
PROJE ALANI: 810 ha
DURUMU: Onaylandı