İMAR | Projects | Urban Planning | Erzurum Horasan Revision Zoning Plan, 1998 yılında kurulan İmar Planlama Proje Müşavirlik Limited Şirketi, konu ve ölçeği ne olursa olsun, her türlü Şehircilik, Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Ulaşım hizmetlerinde, farklı disiplinleri bir arada barındıran yapısıyla, YAŞAMIN ŞEHİR MEKANINDA EN İYİ ŞEKİLDE SAHNELENMESİNİ hedefleyen bir kurumdur.,
ERZURUM HORASAN REVISION ZONING PLAN
2007
LOCATION: Horasan, Erzurum
TYPE: Nazım ve Uygulama İmar Planı
CLIENT: Horasan Municipality
PROJECT AREA: 60 ha
STATUS: Approved