İMAR | Projeler | Şehir Planlama | Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi İmar Planı, 1998 yılında kurulan İmar Planlama Proje Müşavirlik Limited Şirketi, konu ve ölçeği ne olursa olsun, her türlü Şehircilik, Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Ulaşım hizmetlerinde, farklı disiplinleri bir arada barındıran yapısıyla, YAŞAMIN ŞEHİR MEKANINDA EN İYİ ŞEKİLDE SAHNELENMESİNİ hedefleyen bir kurumdur.,
AYAZAĞA GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ İMAR PLANI
2011-2012
KONUMU: Ayazağa, İstanbul
TİPİ: Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planı
İŞVEREN: TOKİ
PROJE ALANI: 32.7 ha