İMAR | Projects | Urban Planning | Trabzon Macka Complementary Revision Zoning Plan, 1998 yılında kurulan İmar Planlama Proje Müşavirlik Limited Şirketi, konu ve ölçeği ne olursa olsun, her türlü Şehircilik, Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Ulaşım hizmetlerinde, farklı disiplinleri bir arada barındıran yapısıyla, YAŞAMIN ŞEHİR MEKANINDA EN İYİ ŞEKİLDE SAHNELENMESİNİ hedefleyen bir kurumdur.,
TRABZON MACKA COMPLEMENTARY REVISION ZONING PLAN
2009-2015
LOCATION: Macka, Trabzon
TYPE: Nazım ve Uygulama İmar Planı
CLIENT: Macka Municipality
PROJECT AREA: 810 ha
STATUS: Approved