İMAR | Projects | Urban Planning | Mus Malazgirt Revision Zoning Plan, 1998 yılında kurulan İmar Planlama Proje Müşavirlik Limited Şirketi, konu ve ölçeği ne olursa olsun, her türlü Şehircilik, Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Ulaşım hizmetlerinde, farklı disiplinleri bir arada barındıran yapısıyla, YAŞAMIN ŞEHİR MEKANINDA EN İYİ ŞEKİLDE SAHNELENMESİNİ hedefleyen bir kurumdur.,
MUS MALAZGIRT REVISION ZONING PLAN
2009
LOCATION: Malazgirt, Muş
TYPE: Nazım ve Uygulama İmar Planı
CLIENT: İller Bank A.Ş.
PROJECT AREA: 3000 ha
STATUS: Approved