İMAR | Projects | Urban Planning | Consultancy of Urban Regeneration, Bir alanın 6306 sayılı afet risk altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında riskli alan ilan edilmesi amaçlı teknik çalışmalar ile ilan sonrasında yapılması gerekli olan konsept ve imar planı çalışmaları.,
CONSULTANCY OF URBAN REGENERATION
2013
LOCATION: İstanbul, İzmir
TYPE: Riskli Alan İlanı, Konsept ve İmar Planı Çalışması
CLIENT: Various
Bir alanın 6306 sayılı afet risk altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında riskli alan ilan edilmesi amaçlı teknik çalışmalar ile ilan sonrasında yapılması gerekli olan konsept ve imar planı çalışmaları.